Finnabair Metallique Wax

Peacock - 1 tin - 20ml / wax paste
Blue Lagoon - 1 tin - 20ml / wax paste
Old Denim - 1 tin - 20ml / wax paste
Firebird - 1 tin - 20ml / wax paste
Indian Pink - 1 tin - 20ml / wax paste
Mint Sparkle - 1 tin - 20ml / wax paste
Electric Violet - 1 tin - 20ml / wax paste